Webmaster kommentar: Undersökning visar på mycket bra resultat med tanke på den relativt låga dos som har använts. Den bekräftar många intressanta saker men viktigast av allt är den accelerade läkprocessen på 60 % i förhållande till andra metoder ultraljud, retström etc.
Utrustningen som använts är Irradia Mid-laser med GaAs-laser (multi 4-diods-prob).

 

 
 

     

 


Denna sida blev uppdaterad:


SLMS
Box 1031,
181 21
   Lidingö
Sweden

Tel: 08-765 00 44
Fax: 08-767 27 06
Postgiro: 721 677-3
Copyright © Svenska Lasemedicinska Sällskapet 1998-2001