Svenska Laser-Medicinska Sällskapet
bildades våren 1989 för att bland annat.Denna sida blev uppdaterad: