För ett par veckor sedan berättade vi här i Efter Tolv hur landstinget i Stockholm som första landsting i Sverige satsat miljonbelopp på forskning och kartläggning av komplementära mediciner och behandlingsmetoder. Och nästan till den här gruppen av behandlingsmetoder tycker jag hör Lågeffektslaser som har varit omdebatterad i många år. Folk säger sig bli botade eller åtminstone smärtlindrade av lågeffektlaser. Men det är en metod som av vetenskapen har fått mycket kritik och betraktas som hokus pokus.

Jan Tunér, tandläkare i Grängesberg, du är flitig användare av lågeffektslaser, varför då?
Ja, det är ju så att få personer går till tandläkaren med ett leende på läpparna och det där är ett problem för oss tandläkare. Så jag som många andra kollegor har alltid varit intresserade av att kunna reducera patientens lidande om vi får säga så. och då blev vi intresserade av lågeffektslaser 1986 och fann att det hade en god inverkan både smärta, sårläkning och inflammationer och svullnader. Och sen har jag fortsatt att behandla och dom positiva kliniska erfarenheter jag har... har gjort att jag hållit mig till det, funnit det vara väldigt värdefullt.

- Hur fungerar den här behandlingen?
Ja laser är ju "bara", om man får säga så, ljus, men det är ett väldigt speciellt ljus Och man kan behandla på flera olika sätt. Det vanligaste sättet att behandla är att lysa där det gör ont. Om man har en herpesblåsa på läppen t ex. eller man vet var ett muskelfäste som gör ont sitter. Sen kan man ju lysa på s.k. triggerpunkter, alltså ställen där det gör ont men det är egentligen inte där besväret sitter. Och sen finns det ju dom som kan akupunktur och som använder laserljuset på punkten istället för nålar och det är ju trevligare för patienten. Så man kan behandla på flera sätt men det är ju bara ett ljus egentligen. Det är inget som känns.

-Mmm inget som känns och sen blir patienten botad eller vadå?
Ja botad eller bättre, det beror på. En vanlig effekt är alltså att patienten ganska snart upplever en förbättring av tillståndet. Det gör mindre ont kanske, men det är klart allt kommer inte på en gång. Kroppen måste ha sin tid att för utföra läkning av ett sår t ex, man kan säga att man accelererar kroppens naturliga processer.

-Mmm Hur pass vetenskapligt bevisad anser du lågeffektlasern vara?
Ja jag anser att den är väl så väldokumenterad som väldigt mycket annat som vi använder och jag skulle nog säga att den är mer dokumenterad en mycken annan metod som finns inom medicinen. Och man brukar ju kräva att det görs s.k. dubbelblinda studier på ny metoder. Det innebär då att man använder en metod och patienten vet inte om det är sockerpiller eller aktivt piller dom får och den som ger vet det inte heller och den som utvärderar vet det inte heller. Och sen tittar man i nyckeln efteråt och tittar på vilken grupp som blev bra och vilken blev inte bra. Hur var det i den som fick det aktiva pillret och de som fick sockerpillret. Och i mitt bibliotek så har jag i alla fall över 100 positiva sådana dubbelblinda positiva, vetenskapliga studier och det tycker jag är imponerande.

-Per Ask, Professor vid instutionen för medicinsk teknik, vid universitetssjukhuset i Linköping, en av många motståndare till lågeffektslaser, är det här humbug eller hokuspokus det Jan Tunér talar om?
Ehh jag skulle vilja säga att, jag menar att här är humbug, dom som... Det är ju mycket riktigt att det är vanligt ljus då som når in i vävnaden och den nivå som man har va är jämförbar med den, det ljus man får från vanligt rumsljus. Och kommer man ner ytterligare lite i vävnaden så är det som om man eehhh, går ut en natt har månsken och så att säga säga......Det är ...

- Det är lika stor möjlighet att uppleva smärlindring genom att gå ut en kväll när det är fullmåne, som att gå till Jan Tunér och få lågeffektslaser?
Ja för att sätta saker och ting på sin... ehhh sin spets va, det här, den här bild som Hans ehh ger här va, är delvis, är motstridig mot den bild som jag har fått av Hans Ryden, som är docent i....ieh på just tandläkeri på Karolinska institutet va. Och han har gått igenom ett stort antal studier och visat att det just inte finns någon effekt så att säga.

-Hmmm...
Åhh det ehh sån här lågeffektslaser va, anledningen till att dom kallas lågeffektslaser är att styrkan i det hela är i allt väsentligt samma som det man får från starkt solljus.

-Är det kommersiellt intresse då att... att värna om att det är folk som ska få lågeffektslaser?
Jaha, det.. jag vill inte säga att det är alla, jag betvivlar inte att det finns seriösa aktiva här va, men det finns mycket geschäft i det hela va och ...

-Men vad säger du om det Jan Tunér Tandläkare i Grängesberg?
Jodå, det har väl framförallt funnits mycket geschäft inom den här branschen, speciellt på 80-talet och då var metoden dessutom sämre utvärderad och det ligger nu metoden i fatet. Men i alla fall i mitt bibliotek där jag nu har omkring 1500 studier, så finns det ju något helt annat och jag tror inte att Hans Rydén som gjorde sin utvärdering för sådär 10 år sedan har dom här 100 positiva dubbelblinda studierna som jag kan visa upp på ett stort antal indikationer. Och jag tror att du blandar ihop päron och äpplen, Per i ditt resonomang, för det är ju inte solljus eller månljus vi ska använda utan det är laserljus. Och det är något helt annat. Och det behövs inte så mycket fotoner för att trigga en biologisk process och vi kan gå t ex till växterna: det finns ett ämne som fotobiologerna känner väl till som heter fytokrom och det aktiveras av infrarött ljus och omformas då till sin aktiva isomera form och den molekylen startar sen en kaskad i mörker så att säga, av en massa enzymatriska reaktioner som ledar fram till bl.a. frösättning. Men det behöver inte vara så hos människor...

-Per Ask få höra vad du har att säga?
Ja men laserljuset det är ju inget annat än belysa, så att säga vävnaden med en lampa då, med ett visst ljus, det finns inget , inget magiskt med laser i det här sammanhanget. Och det är, jaaa ehh ändå den jag har då tillsammans med ett antal forskare från olika områden tittat på det här.va, och det samlade greppet är ändå att det här är. Det finns ett antal studier som visar positiva effekter men gör man ordentliga kontrollerade studier så faller det ner va och jag tycker, för att sätta saker och ting på sin spets.. Den klargjorda positiva effekten det här har va, det är att den som behandlar får en större plånbok och den som inte behandlar..blir, blir. får en tom plånbok och jag skulle snarare råda dom som tror på det här att gå ut i det vackra vädret och få den solbelysning för att vara lite provakativ.

Ja, tyvärr är det så att du har inte läst dom här dubbelblinda studierna. Dom är kontrollerade och är över 100 st och det är mer än man brukar kräva. Så jag tycker att du inte har satt dig in i det här, Tyvärr måste jag säga det.

-Humm är det så Per Ask Professor i Linköping. Du skulle hellre gå på ett healingmöte med Runar Sörgard för att bli helad än att sätta dig i tandläkarstolen hos Jan Tunér?
Ehhh Ja!
Ja, jag gratulerar dig till behandlingsresultatet men jag vill inte hålla mig på den nivån, utan ser på det rent vetenskapliga som finns. Det håller jag mig fast vid och vi kan t ex titta dom studier som är gjorda inom mitt område, odontologin, ungefär 250 st. Dom är gjorda i 37 olika länder och tittar man på dom, är alltså över 90 % positiva.

-Hummm delade meningar om laser, lågeffektslaserns effekt!
Det är ju så här Hans-Göran. 100.000 tusentals svenskar skulle vara väldigt nöjda om dom kunde få sådan här behandling och det finns då personer som Per som inte har satt sig in väl i det här. Som blockerar seriös forskning. Jag tycker att det här är någonting som vi ska forska till, så slipper vi håll på med sådana här futila diskussioner, för att det är ändå den vetenskapliga basen som måste till för att det ska gå framåt.

Per Ask, kan du inte läsa dom här - kan du inte läsa utredningarna och titta på dom här 100 positiva studierna?
Ja, ehh jag menar att där står jag tillsammans med en samlad etablerad akademisk så att säga expertis ...
Det betvivlar jag!
Det är den som, tycker jag, då delvis står mot Jan Tunér.
Men kan du inte läsa dom här resultaten, skulle du inte kunna göra det? Är du inte intresserad över huvud taget?
Jo det är jag ...
Per, jag kommer ner till dig med några pärmar och så går vi igenom dom så får du se!
Ja, ja, jaja. OK

Då får ni bestämma plats och möte här efteråt. Vi ska gå vidare.
Vill du veta mer om laser så kan du titta på www.laser.nu

OK då får dom titta vidare och se vad dom kommer fram till för resultat.

Avlyssnat och nedskrivet av Lars Hode

Debatt om Lågeffektslaser mellan tandläkare Jan Tunér och professor Per Ask i radioprogrammet "Efter Tolv", november 1999.Denna sida blev uppdaterad:

SLMS
Adress: Box 1031,
181 21 Lidingö
Sweden

Tel: 08-765 0044
Fax: 08-767 27 06
Postgiro: 721 677-3
Copyright © Svenska Lasemedicinska Sällskapet 1998-2001